فرم ثبت نام اسپانسری نقره ای مرحله اول همایش راهبردهای مدیریت

فرم ثبت نام اسپانسری نقره ای مرحله اول همایش راهبردهای مدیریت

لطفا پس از انتخاب یکی از غرفه های سری B از پلن بالا فرم زیر را با دقت پر کرده تا به مرحله ثبت نهایی منتقل شوید.