فرم ثبت نام اسپانسری برنزی مرحله اول همایش راهبردهای مدیریت

فرم ثبت نام اسپانسری برنزی مرحله اول همایش راهبردهای مدیریت

لطفا پس از انتخاب یکی از غرفه های سری B از پلن بالا فرم زیر را با دقت پر کرده تا به مرحله ثبت نهایی منتقل شوید.