فرم ثبت نام اسپانسری طلائی مرحله اول همایش راهبردها ی مدیریت

فرم ثبت نام اسپانسری طلائی مرحله اول همایش راهبردها ی مدیریت

لطفا پس از انتخاب یکی از غرفه های سری A از پلن بالا فرم زیر را با دقت پر کرده تا به مرحله ثبت نهایی منتقل شوید.